ASIA OPEN POKER TOUR 2018 KOREA 結果・リザルト

ASIA OPEN OPKER TOUR 2018 KOREA

Ev#2 MAIN EVENT

優勝 MORISUN
 • トロフィー
 • ₩81,986,000

ASIA OPEN POKER TOUR 2018 KOREA サイドイベント結果

Ev#1 KICK OFF

1
優勝 MAMIYA RUIKO
 • トロフィー
 • ₩29,988,000

Ev#3 NIGHT STACK

3
優勝 RYUTARO OKUDA
 • トロフィー
 • ₩8,318,000

Ev#4 DEEP STACK

4
優勝 AMOLEU VADIM
 • トロフィー
 • ₩27,717,000

Ev#5  HIGH ROLLER

5_o
優勝 DAICHO RYO
 • トロフィー
 • ₩62,856,000

Ev#6 MASTERS

6
優勝 TSUYUKUSHI
NAOKI
 • トロフィー
 • ₩15,285,000

Ev#8 BOUNTY

優勝 Chen Yanhan
 • トロフィー
 • ₩10,256,000

Ev#9 SUPER TURBO

優勝 Lee Cheuk Lun
 • トロフィー
 • ₩7,172,000

Ev#10 SUPER HIGH ROLLER

10
優勝 OGURA TAKASHI
 • トロフィー
 • ₩83,856,000