2018/7/7 Stage2

1 0 itapro 0 26.05 Entry to Stage3
1 21207593 26.05 Entry to Stage3
1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.05 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 iakat 26.05 Entry to Stage3
1 size-O 26.05 Entry to Stage3
8 salvatoreber 16.43 $6.44
9 yami_vreco 15.55
10 nobu2004 14.80
11 namazu66 1.00
12 Masa2010jp 1.00
13 yebisu840 1.00
14 YuuKIDz1203 1.00
15 pokarinjpt2 1.00
16 Allofee 1.00
17 400sky 1.00
18 Santyasan 1.00
19 osho6 1.00
20 enjyu 1.00
21 Acai Brend 1.00
22 hide3298 1.00
23 mina8x 1.00
24 nonrio 1.00
25 star07121990 1.00
26 Reiji.Kiko 1.00
27 koshigoe64 1.00
28 yuhken 1.00
29 massan7 1.00
30 BruteJPN 1.00
31 Tkei1201 1.00
32 makomichi 1.00
33 pp-mura 1.00
34 nesu28 1.00
35 djspiritis 1.00
36 Neephen 1.00
37 mami870 1.00
38 ailuropo 1.00
39 ha19710706 1.00