2018/7/6 Stage2

1 Gropp31 27.11 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 27.11 Entry to Stage3
1 OH24NO 27.11 Entry to Stage3
1 TomoKondo 27.11 Entry to Stage3
1 chisepyon 27.11 Entry to Stage3
1 enjyu 27.11 Entry to Stage3
1 hide3298 27.11 Entry to Stage3
1 k@eirikai 27.11 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.11 Entry to Stage3
1 size-O 27.11 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 27.11 Entry to Stage3
1 yuhken 27.11 Entry to Stage3
1 rocksteady39 27.11 Entry to Stage3
14 sukanpin 16.40 $3.28
15 hidenori0313 15.88
16 massan7 15.41
17 torakky728 14.98
18 Takk95 1.00
19 NUDE TRUMP 1.00
20 YuuKIDz1203 1.00
21 kuriatsu0220 1.00
22 b.p.m888 1.00
23 attack512 1.00
24 tryossy 1.00
25 hkimura1023 1.00
26 FUKUPLATA 1.00
27 makomichi 1.00
28 nishi516 1.00
29 sakai12 1.00
30 S.wadewave 1.00
31 budokan1966 1.00
32 Akudou 1.00
33 KIRIN_XRP 1.00
34 luke sato 1.00
35 hybridge 1.00
36 lilys436 1.00
37 Regman2013 1.00
38 timaroc 1.00
39 blowgun3311 1.00
40 V-THANDER 1.00
41 ma-kun1103 1.00
42 Y. Nogilli 1.00
43 osho6 1.00
44 Mangu_nakano 1.00
45 GenHayao 1.00
46 HIRO1008 1.00
47 nesu28 1.00
48 koshigoe64 1.00
49 ZAKKY51 1.00
50 namazu66 1.00
51 yutaka0722 1.00
52 pyokotta 1.00
53 mami870 1.00
54 griffon938 1.00
55 nekomura.th 1.00
56 jpmm812 1.00
57 Tkei1201 1.00
58 jari_pan 1.00
59 ysatousuke 1.00
60 mina8x 1.00
61 ailuropo 1.00
62 321stars 1.00
63 raul isiara 1.00
64 djspiritis 1.00
65 yoshiaki7777 1.00
66 Hormone80 1.00
67 tombolo41 1.00
68 Acai Brend 1.00