2018/7/5 Stage2

1 Acai Brend 26.32 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 26.32 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.32 Entry to Stage3
1 Tony hoku 26.32 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.32 Entry to Stage3
1 hipppo8 26.32 Entry to Stage3
1 ioil 26.32 Entry to Stage3
1 koshigoe64 26.32 Entry to Stage3
1 namazu66 26.32 Entry to Stage3
1 nesu28 26.32 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 26.32 Entry to Stage3
1 djspiritis 26.32 $7.60
13 monyomonyo 16.02
14 northrite334 15.47
15 GenHayao 14.98
16 400sky 1.00
17 QueensRing 1.00
18 V-THANDER 1.00
19 Jun.1409 1.00
20 nangoku8 1.00
21 Kanchinmanju88 1.00
22 pokarinjpt2 1.00
23 enjyu 1.00
24 otoichi 1.00
25 yuji_bg 1.00
26 fishonlyme 1.00
27 massan7 1.00
28 nobu2004 1.00
29 katuki62 1.00
30 esu7739888 1.00
31 ailuropo 1.00
32 wataru_web08 1.00
33 Gropp31 1.00
34 makomichi 1.00
35 joe1_wolf 1.00
36 gucchi0113 1.00
37 torakky728 1.00
38 zedeku0101 1.00
39 hidenori0313 1.00
40 YuuKIDz1203 1.00
41 sakai12 1.00
42 hide3298 1.00
43 size-O 1.00
44 yebisu840 1.00
45 osho6 1.00
46 tsukue1129 1.00
47 S.wadewave 1.00
48 jyujyu1326 1.00
49 yuhken 1.00
50 seriita 1.00
51 bussan0916 1.00
52 Hormone80 1.00
53 Reiji.Kiko 1.00
54 harapeko_poker 1.00
55 luke sato 1.00
56 HIRO05142721 1.00
57 JIP1989 1.00
58 take26 1.00
59 yuhki1132 1.00
60 kengoon 1.00