2018/7/4 Stage2

1 KH scratch 26.74 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 26.74 Entry to Stage3
1 adobee_gg 26.74 Entry to Stage3
1 howuleft? 26.74 Entry to Stage3
1 keygnu5963 26.74 Entry to Stage3
1 makomichi 26.74 Entry to Stage3
1 peketheone 26.74 Entry to Stage3
1 size-O 26.74 Entry to Stage3
1 tama0105 26.74 Entry to Stage3
1 tsukue1129 26.74 Entry to Stage3
1 yuhken 26.74 Entry to Stage3
1 b.p.m888 26.74 Entry to Stage3
13 fishonlyme 16.26 $1.52
14 namazu66 15.71
15 uhoho_no_ho 15.21
16 kendochourai 1.00
17 KAZU04 1.00
18 Acai Brend 1.00
19 koshigoe64 1.00
20 TTOOTTOOTT 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 nobu2004 1.00
23 Reiji.Kiko 1.00
24 luke sato 1.00
25 co1 12 1.00
26 jari_pan 1.00
27 ALLINOKO 1.00
28 sawada0604 1.00
29 Noiel 1.00
30 kazuto seita 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 hyuga78 1.00
33 osho6 1.00
34 Masa2010jp 1.00
35 More Turkey 1.00
36 Yuki Tada 1.00
37 griffon938 1.00
38 ioil 1.00
39 Jun.1409 1.00
40 Tkei1201 1.00
41 YuuKIDz1203 1.00
42 enjyu 1.00
43 massan7 1.00
44 otoichi 1.00
45 nekomura.th 1.00
46 ysatousuke 1.00
47 Ar0E 1.00
48 hide3298 1.00
49 Kazu1969 1.00
50 kekei2017 1.00
51 hideki971 1.00
52 gucchi0113 1.00
53 esu7739888 1.00
54 torakky728 1.00
55 ryu0925 1.00
56 ZAKKY51 1.00
57 syun0622 1.00
58 OKI8787 1.00
59 Gyutan 1.00
60 naomichi0102 1.00
61 ailuropo 1.00
62 400sky 1.00