2018/7/3 Stage2

1 OKI8787 26.94 Entry to Stage3
1 QueensRing 26.94 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.94 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.94 Entry to Stage3
1 hyattagt 26.94 Entry to Stage3
1 jgic 26.94 Entry to Stage3
1 koshigoe64 26.94 Entry to Stage3
1 makomichi 26.94 Entry to Stage3
1 minipa328 26.94 Entry to Stage3
1 nesu28 26.94 Entry to Stage3
1 otoichi 26.94 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.94 Entry to Stage3
13 esu7739888 16.39 $3.48
14 torakky728 15.83
15 soramayu 15.32
16 Acai Brend 14.87
17 osho6 1.00
18 kazuto seita 1.00
19 NUDE TRUMP 1.00
20 yebisu840 1.00
21 yuhken 1.00
22 kokoro_AG 1.00
23 oneofbinah 1.00
24 takahiro5505 1.00
25 k@eirikai 1.00
26 ailuropo 1.00
27 flexs133 1.00
28 massan7 1.00
29 co1 12 1.00
30 zettone0343 1.00
31 rouletter72 1.00
32 ktming 1.00
33 keygnu5963 1.00
34 size-O 1.00
35 tsukue1129 1.00
36 400sky 1.00
37 peketheone 1.00
38 YuuKIDz1203 1.00
39 Tkei1201 1.00
40 pp-mura 1.00
41 laiii001 1.00
42 DragonWoods 1.00
43 nekomura.th 1.00
44 Y.Kariya 1.00
45 HIRO1008 1.00
46 Masa2010jp 1.00
47 azure2525 1.00
48 777fufufu 1.00
49 nangoku8 1.00
50 kekei2017 1.00
51 yoshi-dayo 1.00
52 namazu66 1.00
53 hide3298 1.00
54 ted762 1.00
55 Youta Itsuki 1.00
56 hyuga78 1.00
57 KAZU04 1.00
58 ma-kun1103 1.00
59 enjyu 1.00
60 nodeil 1.00
61 te2room 1.00
62 ZAKKY51 1.00
63 IMF888 1.00