2018/7/3 Stage2

1 JIP1989 26.05 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 26.05 Entry to Stage3
1 No—–0221 26.05 Entry to Stage3
1 Turtle@BeroBero 26.05 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 befree34 26.05 Entry to Stage3
1 namazu66 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
9 nangoku8 16.28 $4.28
10 torakky728 15.49
11 sasaaki 14.82
12 400sky 1.00
13 esu7739888 1.00
14 hide3298 1.00
15 KAZU04 1.00
16 nesu28 1.00
17 osho6 1.00
18 enjyu 1.00
19 yuhken 1.00
20 ZAKKY51 1.00
21 yebisu840 1.00
22 jpmm812 1.00
23 pp-mura 1.00
24 kekei2017 1.00
25 nekomura.th 1.00
26 ailuropo 1.00
27 soramayu 1.00
28 massan7 1.00
29 koshigoe64 1.00
30 NUDE TRUMP 1.00
31 k@eirikai 1.00
32 kazuto seita 1.00
33 ksprogram 1.00
34 makomichi 1.00
35 YuuKIDz1203 1.00
36 hyuga78 1.00
37 tama0105 1.00
38 minipa328 1.00
39 azure2525 1.00
40 Tkei1201 1.00
41 tsukue1129 1.00
42 katsuo4545 1.00
43 hantagawan 1.00