2018/7/2 Stage2

1 252triumph 26.98 Entry to Stage3
1 JIP1989 26.98 Entry to Stage3
1 MISAKA_10032 26.98 Entry to Stage3
1 Regman2013 26.98 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.98 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.98 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.98 Entry to Stage3
1 ma-kun1103 26.98 Entry to Stage3
1 mogura3 26.98 Entry to Stage3
1 nakanishi_h 26.98 Entry to Stage3
1 zin104 26.98 Entry to Stage3
12 Takk95 16.50 $5.64
13 yoshi-dayo 15.89
14 akubi1201 15.35
15 S.wadewave 14.86
16 nangoku8 1.00
17 hide3298 1.00
18 koshigoe64 1.00
19 yoshiaki7777 1.00
20 satopon0 1.00
21 tryossy 1.00
22 hidenori0313 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 NUDE TRUMP 1.00
25 YuuKIDz1203 1.00
26 ailuropo 1.00
27 sasaaki 1.00
28 tombolo41 1.00
29 tabasco3333 1.00
30 tsukue1129 1.00
31 chisepyon 1.00
32 enjyu 1.00
33 massan7 1.00
34 ZAKKY51 1.00
35 phoenix_gen 1.00
36 7411030908 1.00
37 yuhken 1.00
38 yebisu840 1.00
39 minipa328 1.00
40 namazu66 1.00
41 FTH777 1.00
42 osho6 1.00
43 AJtoZ 1.00
44 hyuga78 1.00
45 size-O 1.00
46 Masa2010jp 1.00
47 400sky 1.00
48 ayatomaeda 1.00
49 ORCA_2424 1.00
50 makomichi 1.00
51 kazuto seita 1.00
52 Acai Brend 1.00
53 nonrio 1.00
54 churu4444 1.00
55 pp-mura 1.00
56 maru556 1.00
57 HAGI5253 1.00
58 AKEsan81 1.00
59 Tkei1201 1.00