2018/7/2 Stage2

1 Hormone80 25.46 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 25.46 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.46 Entry to Stage3
1 chisepyon 25.46 Entry to Stage3
1 enjyu 25.46 Entry to Stage3
1 hide3298 25.46 Entry to Stage3
1 size-O 25.46 Entry to Stage3
1 yuhken 25.46 Entry to Stage3
9 take26 15.92 $0.36
10 hidenori0313 15.15
11 hyuga78 1.00
12 namazu66 1.00
13 400sky 1.00
14 ZAKKY51 1.00
15 nekomura.th 1.00
16 yebisu840 1.00
17 koshigoe64 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 Reiji.Kiko 1.00
20 Turtle@BeroBero 1.00
21 nangoku8 1.00
22 kazuto seita 1.00
23 Tkei1201 1.00
24 ayatomaeda 1.00
25 kekei2017 1.00
26 sasaaki 1.00
27 megannee 1.00
28 Regman2013 1.00
29 pp-mura 1.00
30 ktming 1.00
31 makomichi 1.00
32 252triumph 1.00
33 osho6 1.00
34 ailuropo 1.00
35 jyujyu1326 1.00
36 KH scratch 1.00
37 esu7739888 1.00
38 S.wadewave 1.00
39 massan7 1.00
40 ODEN314 1.00
41 YuuKIDz1203 1.00