2018/6/30 Stage2

1 Monta44 26.05 Entry to Stage3
1 Neephen 26.05 Entry to Stage3
1 ORCA_2424 26.05 Entry to Stage3
1 koshigoe64 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 nanoseeing 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 tekese43 26.05 Entry to Stage3
9 NUDE TRUMP 16.28 $4.28
10 esu7739888 15.49
11 k.nassy 14.82
12 king777akira 1.00
13 hide3298 1.00
14 yuhken 1.00
15 osho6 1.00
16 buraman1 1.00
17 nesu28 1.00
18 TTOOTTOOTT 1.00
19 Kazu1969 1.00
20 onbashira 1.00
21 nangoku8 1.00
22 400sky 1.00
23 ossiiyy 1.00
24 nobu2004 1.00
25 size-O 1.00
26 Acai Brend 1.00
27 namazu66 1.00
28 1978bugsy 1.00
29 kazuto seita 1.00
30 YuuKIDz1203 1.00
31 csssap 1.00
32 maki65535 1.00
33 take26 1.00
34 moi-5-maru 1.00
35 Masa2010jp 1.00
36 dsk-lupin 1.00
37 ailuropo 1.00
38 takahiro5505 1.00
39 Tkei1201 1.00
40 hyuga78 1.00
41 howuleft? 1.00
42 luke sato 1.00
43 enjyu 1.00