2018/6/27 Stage2

1 More Turkey 27.30 Entry to Stage3
1 Regman2013 27.30 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 27.30 Entry to Stage3
1 benomosragen 27.30 Entry to Stage3
1 ha19710706 27.30 Entry to Stage3
1 hide-333 27.30 Entry to Stage3
1 ioil 27.30 Entry to Stage3
1 kazuto seita 27.30 Entry to Stage3
1 koshigoe64 27.30 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 27.30 Entry to Stage3
1 takahiro5505 27.30 Entry to Stage3
1 wataru39 27.30 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 27.30 Entry to Stage3
14 size-O 16.52 $5.24
15 400sky 15.99
16 ORCA_2424 15.52
17 sst_ab 15.08
18 nangoku8 1.00
19 taka1102 1.00
20 seriita 1.00
21 ayatomaeda 1.00
22 yuhken 1.00
23 shibachang 1.00
24 Mr.masao 1.00
25 FUKUPLATA 1.00
26 Acai Brend 1.00
27 Tkei1201 1.00
28 hyuga78 1.00
29 NUDE TRUMP 1.00
30 YuuKIDz1203 1.00
31 esu7739888 1.00
32 KAZU04 1.00
33 Mizunotaka 1.00
34 osho6 1.00
35 motokin 1.00
36 nat_118 1.00
37 arame1023 1.00
38 namazu66 1.00
39 massan7 1.00
40 ailuropo 1.00
41 hatasandesu 1.00
42 Masa2010jp 1.00
43 hanamoti 1.00
44 kekei2017 1.00
45 Oak man@AA 1.00
46 rosia004 1.00
47 torakky728 1.00
48 ysatousuke 1.00
49 dsk-lupin 1.00
50 cocotomimi 1.00
51 hide3298 1.00
52 pokarinjpt2 1.00
53 Rt spmy 1.00
54 takamimo 1.00
55 ALLINOKO 1.00
56 kuwatetsu 1.00
57 Yuki Tada 1.00
58 nesu28 1.00
59 SIDOTETSU2 1.00
60 V-THANDER 1.00
61 keygnu5963 1.00
62 luke sato 1.00
63 m:0_219305 1.00
64 moss621 1.00
65 pp-mura 1.00
66 pk_hmoo 1.00
67 enjyu 1.00
68 makomichi 1.00
69 URAPON 1.00