2018/6/27 Stage2

1 V-THANDER 26.05 Entry to Stage3
1 hide3298 26.05 Entry to Stage3
1 keygnu5963 26.05 Entry to Stage3
1 koshigoe64 26.05 Entry to Stage3
1 makomichi 26.05 Entry to Stage3
1 mayo218 26.05 Entry to Stage3
1 yuhken 26.05 Entry to Stage3
8 400sky 16.43 $6.44
9 namazu66 15.55
10 osho6 14.80
11 kazuto seita 1.00
12 pokarinjpt2 1.00
13 motokin 1.00
14 hyuga78 1.00
15 GHOSTMK 1.00
16 kekei2017 1.00
17 massan7 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 nesu28 1.00
20 ailuropo 1.00
21 Masa2010jp 1.00
22 KAZU04 1.00
23 nangoku8 1.00
24 Oak man@AA 1.00
25 nanoseeing 1.00
26 size-O 1.00
27 torakky728 1.00
28 cocotomimi 1.00
29 Regman2013 1.00
30 enjyu 1.00
31 m:0_219305 1.00
32 Tkei1201 1.00
33 YuuKIDz1203 1.00
34 esu7739888 1.00
35 luke sato 1.00
36 kome446 1.00
37 pp-mura 1.00
38 moss621 1.00
39 ebisuhoran 1.00