2018/6/26 Stage2

1 AresoJEB 26.32 Entry to Stage3
1 FunkButter 26.32 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.32 Entry to Stage3
1 Tkei1201 26.32 Entry to Stage3
1 fishonlyme 26.32 Entry to Stage3
1 hide3298 26.32 Entry to Stage3
1 qwer8520 26.32 Entry to Stage3
1 satou0830 26.32 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.32 Entry to Stage3
1 y.u.t. A2sp 26.32 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.32 Entry to Stage3
1 enjyu 26.32 $7.60
13 size-O 16.02
14 esu7739888 15.47
15 cocotomimi 14.98
16 ailuropo 1.00
17 churu4444 1.00
18 yuhken 1.00
19 400sky 1.00
20 orangeous 1.00
21 osho6 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 syun0622 1.00
24 nat_118 1.00
25 YuuKIDz1203 1.00
26 takahiro5505 1.00
27 tsukue1129 1.00
28 qlo44scar 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 HAGI5253 1.00
31 nesu28 1.00
32 TSUNEKICHI 1.00
33 Jun.1409 1.00
34 cokasas 1.00
35 makomichi 1.00
36 nangoku8 1.00
37 hokutostar 1.00
38 koshigoe64 1.00
39 peopleing 1.00
40 Oak man@AA 1.00
41 sinya1109 1.00
42 ysatousuke 1.00
43 wataru39 1.00
44 tria3lete 1.00
45 Masa2010jp 1.00
46 Kazu1969 1.00
47 milkmilk8 1.00
48 ZAKKY51 1.00
49 yufo1993 1.00
50 ossiiyy 1.00
51 take26 1.00
52 sasaaki 1.00
53 Acai Brend 1.00
54 V-THANDER 1.00
55 jpmm812 1.00
56 pippi0711 1.00
57 howuleft? 1.00
58 luke sato 1.00
59 milijulie 1.00
60 hyuga78 1.00