2018/6/26 Stage2

1 Tkei1201 25.16 Entry to Stage3
1 Turtle@BeroBero 25.16 Entry to Stage3
1 esu7739888 25.16 Entry to Stage3
1 hide3298 25.16 Entry to Stage3
1 keygnu5963 25.16 Entry to Stage3
1 shorta222 25.16 Entry to Stage3
1 syun_tk 25.16 Entry to Stage3
1 S.wadewave 25.16 $8.40
9 ailuropo 15.74
10 V-THANDER 14.98
11 take26 1.00
12 Masa2010jp 1.00
13 nat_118 1.00
14 massan7 1.00
15 koshigoe64 1.00
16 howuleft? 1.00
17 size-O 1.00
18 ZAKKY51 1.00
19 400sky 1.00
20 ha19710706 1.00
21 churu4444 1.00
22 nangoku8 1.00
23 yuhken 1.00
24 Oak man@AA 1.00
25 osho6 1.00
26 fishonlyme 1.00
27 GHOSTMK 1.00
28 Kazu1969 1.00
29 Regman2013 1.00
30 ksprogram 1.00
31 soga406 1.00
32 luke sato 1.00
33 pokarinjpt2 1.00
34 NUDE TRUMP 1.00
35 nesu28 1.00
36 YuuKIDz1203 1.00
37 makomichi 1.00
38 enjyu 1.00
39 hyuga78 1.00
40 tsukue1129 1.00