2018/6/25 Stage2

1 No—–0221 27.15 Entry to Stage3
1 QueensRing 27.15 Entry to Stage3
1 TonguKoji 27.15 Entry to Stage3
1 V-THANDER 27.15 Entry to Stage3
1 esu7739888 27.15 Entry to Stage3
1 hide3298 27.15 Entry to Stage3
1 monyomonyo 27.15 Entry to Stage3
1 nesu28 27.15 Entry to Stage3
1 ryu0925 27.15 Entry to Stage3
1 sgwr 27.15 Entry to Stage3
1 torakky728 27.15 Entry to Stage3
1 waniwani48 27.15 Entry to Stage3
13 cocotomimi 16.51 $5.44
14 cokasas 15.94
15 zaqmin 15.44
16 CA0710 14.98
17 ysatousuke 1.00
18 reo taka 1.00
19 nangoku8 1.00
20 ioil 1.00
21 Tkei1201 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 400sky 1.00
24 HAGI5253 1.00
25 dxqw1984 1.00
26 LillaMy777 1.00
27 luke sato 1.00
28 Hero0701 1.00
29 nat_118 1.00
30 ailuropo 1.00
31 ALLINOKO 1.00
32 pokarinjpt2 1.00
33 hyuga78 1.00
34 nick29nic 1.00
35 size-O 1.00
36 moguls_734 1.00
37 Turtle@BeroBero 1.00
38 ORCA_2424 1.00
39 lilys436 1.00
40 fox_caster 1.00
41 wataru39 1.00
42 enjyu 1.00
43 osho6 1.00
44 ooj80121 1.00
45 caizhai723 1.00
46 YuuKIDz1203 1.00
47 howuleft? 1.00
48 takahiro5505 1.00
49 namazu66 1.00
50 luck3141 1.00
51 kozakanakun 1.00
52 koshigoe64 1.00
53 yuhken 1.00
54 keygnu5963 1.00
55 y.u.t. A2sp 1.00
56 kitty1025 1.00
57 hanyagon 1.00
58 syun0622 1.00
59 Acai Brend 1.00
60 kei1209x 1.00
61 Masa2010jp 1.00
62 NUDE TRUMP 1.00
63 SushiNeko 1.00
64 55YEN 1.00