2018/6/24 Stage2

1 400sky 26.32 Entry to Stage3
1 Acai Brend 26.32 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.32 Entry to Stage3
1 hide3298 26.32 Entry to Stage3
1 homare1027 26.32 Entry to Stage3
1 k@eirikai 26.32 Entry to Stage3
1 makomichi 26.32 Entry to Stage3
1 shima3 26.32 Entry to Stage3
1 username3280 26.32 Entry to Stage3
1 wall114 26.32 Entry to Stage3
1 yuta0321lj 26.32 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.32 $7.60
13 Tkei1201 16.02
14 ksprogram 15.47
15 syun0622 14.98
16 pokarinjpt2 1.00
17 Masa2010jp 1.00
18 hyuga78 1.00
19 rouletter72 1.00
20 nangoku8 1.00
21 howuleft? 1.00
22 tsukue1129 1.00
23 takamimo 1.00
24 kenbou777 1.00
25 soramayu 1.00
26 sakusakuh 1.00
27 enjyu 1.00
28 jyujyu1326 1.00
29 YuuKIDz1203 1.00
30 osho6 1.00
31 yskycu 1.00
32 fox_caster 1.00
33 massan7 1.00
34 nat_118 1.00
35 VARUS0 1.00
36 size-O 1.00
37 chisepyon 1.00
38 TAKA03222000 1.00
39 namazu66 1.00
40 yuhken 1.00
41 kekei2017 1.00
42 ailuropo 1.00
43 esu7739888 1.00
44 lilys436 1.00
45 cocotomimi 1.00
46 HAGI5253 1.00
47 kokoro_AG 1.00
48 takato7789 1.00
49 amaot 1.00
50 Akudou 1.00
51 Gutshot966 1.00
52 DragonWoods 1.00
53 nobu2004 1.00
54 GenHayao 1.00
55 torakky728 1.00
56 koshigoe64 1.00
57 555SET 1.00
58 ysatousuke 1.00
59 Clipperd4231 1.00
60 luke sato 1.00