2018/6/24 Stage2

1 Masa2010jp 25.75 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 25.75 Entry to Stage3
1 Tkei1201 25.75 Entry to Stage3
1 chisepyon 25.75 Entry to Stage3
1 enjyu 25.75 Entry to Stage3
1 namazu66 25.75 Entry to Stage3
1 osho6 25.75 Entry to Stage3
1 size-O 25.75 Entry to Stage3
9 400sky 16.10 $2.32
10 koshigoe64 15.32
11 ysatousuke 1.00
12 jyujyu1326 1.00
13 fox_caster 1.00
14 esu7739888 1.00
15 soramayu 1.00
16 syun_tk 1.00
17 nobu2004 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 k@eirikai 1.00
20 cokasas 1.00
21 YuuKIDz1203 1.00
22 torakky728 1.00
23 hyuga78 1.00
24 luke sato 1.00
25 kokoro_AG 1.00
26 nangoku8 1.00
27 pokarinjpt2 1.00
28 nat_118 1.00
29 ALLMAXl 1.00
30 ailuropo 1.00
31 hide3298 1.00
32 lilys436 1.00
33 makomichi 1.00
34 tsukue1129 1.00
35 yuhken 1.00
36 kuromaty55 1.00
37 soga406 1.00
38 purin888 1.00
39 massan7 1.00
40 Mastermoto#1 1.00
41 TAKA03222000 1.00
42 takamimo 1.00