2018/6/20 Stage2

1 400sky 27.44 Entry to Stage3
1 GenHayao 27.44 Entry to Stage3
1 Jun.1409 27.44 Entry to Stage3
1 KAZU04 27.44 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 27.44 Entry to Stage3
1 bluesamurai7 27.44 Entry to Stage3
1 csssap 27.44 Entry to Stage3
1 hantagawan 27.44 Entry to Stage3
1 nanoseeing 27.44 Entry to Stage3
1 nekomura.th 27.44 Entry to Stage3
1 seriita 27.44 Entry to Stage3
1 ysatousuke 27.44 Entry to Stage3
1 yuhken 27.44 Entry to Stage3
1 zedeku0101 27.44 Entry to Stage3
15 BlueberryAI 16.52 $5.04
16 abc648 16.03
17 hyuga78 15.58
18 Tkei1201 15.17
19 nat_118 1.00
20 tria3lete 1.00
21 uhzy-k 1.00
22 souting 1.00
23 Y. Nogilli 1.00
24 sirloin35 1.00
25 satou0830 1.00
26 hide3298 1.00
27 torakky728 1.00
28 nesu28 1.00
29 YuuKIDz1203 1.00
30 BBDAA 1.00
31 No—–0221 1.00
32 lilys436 1.00
33 makomichi 1.00
34 HAGI5253 1.00
35 nobu2004 1.00
36 yy70e2b 1.00
37 nangoku8 1.00
38 imAKAishu 1.00
39 ryu0925 1.00
40 chisepyon 1.00
41 namazu66 1.00
42 KH scratch 1.00
43 arame1023 1.00
44 enjyu 1.00
45 Acai Brend 1.00
46 sasaaki 1.00
47 cocotomimi 1.00
48 ZAKKY51 1.00
49 V-THANDER 1.00
50 Gropp31 1.00
51 esu7739888 1.00
52 takahiro5505 1.00
53 size-O 1.00
54 koshigoe64 1.00
55 osho6 1.00
56 syun0622 1.00
57 phoenix_gen 1.00
58 QueensRing 1.00
59 KNZ1979 1.00
60 Reiji.Kiko 1.00
61 ailuropo 1.00
62 ALLINOKO 1.00
63 massan7 1.00
64 misorsted999 1.00
65 NUDE TRUMP 1.00
66 puroppu1966 1.00
67 Quantum_Au 1.00
68 MKAIX 1.00
69 tsukue1129 1.00
70 k@eirikai 1.00
71 moon1963 1.00
72 soramayu 1.00
73 pokarinjpt2 1.00
74 oneofbinah 1.00