2018/6/20 Stage2

1 BlueberryAI 26.06 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.06 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.06 Entry to Stage3
1 enjyu 26.06 Entry to Stage3
1 hide3298 26.06 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.06 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.06 Entry to Stage3
1 namazu66 26.06 Entry to Stage3
1 torakky728 26.06 Entry to Stage3
1 soramayu 26.06 $9.96
11 yoshi-dayo 16.05
12 ailuropo 15.41
13 400sky 14.84
14 howuleft? 1.00
15 koshigoe64 1.00
16 oneofbinah 1.00
17 osho6 1.00
18 nangoku8 1.00
19 uhzy-k 1.00
20 nesu28 1.00
21 bluesamurai7 1.00
22 YuuKIDz1203 1.00
23 phoenix_gen 1.00
24 KAZU04 1.00
25 NUDE TRUMP 1.00
26 luke sato 1.00
27 moon1963 1.00
28 SilkJastice 1.00
29 esu7739888 1.00
30 cocotomimi 1.00
31 Masa2010jp 1.00
32 strange mole 1.00
33 pokarinjpt2 1.00
34 makomichi 1.00
35 tsukue1129 1.00
36 yuhken 1.00
37 TTNMa 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 size-O 1.00
40 Quantum_Au 1.00
41 Tkei1201 1.00
42 nat_118 1.00
43 nobu2004 1.00
44 ZAKKY51 1.00
45 sirloin35 1.00
46 kokOTNP 1.00
47 V-THANDER 1.00
48 massan7 1.00
49 livesofother 1.00
50 tYamaboy 1.00
51 souting 1.00