2018/6/19 Stage2

1 Gropp31 27.15 Entry to Stage3
1 ailuropo 27.15 Entry to Stage3
1 koshigoe64 27.15 Entry to Stage3
1 luke sato 27.15 Entry to Stage3
1 moon1963 27.15 Entry to Stage3
1 namazu66 27.15 Entry to Stage3
1 nesu28 27.15 Entry to Stage3
1 nyantaro2011 27.15 Entry to Stage3
1 ossiiyy 27.15 Entry to Stage3
1 size-O 27.15 Entry to Stage3
1 torakky728 27.15 Entry to Stage3
1 y.ping 27.15 Entry to Stage3
13 pokarinjpt2 16.51 $5.44
14 Reiji.Kiko 15.94
15 cocotomimi 15.44
16 YuuKIDz1203 14.98
17 pnmasa1140 1.00
18 orangeous 1.00
19 yuhken 1.00
20 BIGMiyoMiyo 1.00
21 No—–0221 1.00
22 nangoku8 1.00
23 moguls_734 1.00
24 Yuki Tada 1.00
25 GenHayao 1.00
26 esu7739888 1.00
27 dsk-lupin 1.00
28 rudli$i 1.00
29 sash2104 1.00
30 fox_caster 1.00
31 anegosans 1.00
32 satopon0 1.00
33 soramayu 1.00
34 hyuga78 1.00
35 nat_118 1.00
36 yebisu840 1.00
37 hamas1984 1.00
38 400sky 1.00
39 enjyu 1.00
40 senjogahara 1.00
41 Euler057 1.00
42 Masa2010jp 1.00
43 V-THANDER 1.00
44 hide3298 1.00
45 sasaaki 1.00
46 uhzy-k 1.00
47 peopleing 1.00
48 keygnu5963 1.00
49 NUDE TRUMP 1.00
50 BlueberryAI 1.00
51 ZAKKY51 1.00
52 yoshi-dayo 1.00
53 ysatousuke 1.00
54 makomichi 1.00
55 Asteroid Blues 1.00
56 fumi2323 1.00
57 phoenix_gen 1.00
58 Zac_Porker 1.00
59 flexs133 1.00
60 FUKUPLATA 1.00
61 osho6 1.00
62 massan7 1.00
63 da1k1 1.00
64 milkmilk8 1.00