2018/6/19 Stage2

1 BlueberryAI 26.55 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.55 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.55 Entry to Stage3
1 howuleft? 26.55 Entry to Stage3
1 jk1113suited 26.55 Entry to Stage3
1 massan7 26.55 Entry to Stage3
1 nesu28 26.55 Entry to Stage3
1 syun_tk 26.55 Entry to Stage3
1 torakky728 26.55 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.55 Entry to Stage3
11 cokasas 16.34 $3.88
12 esu7739888 15.69
13 Mastermoto#1 15.11
14 yebisu840 1.00
15 koshigoe64 1.00
16 ailuropo 1.00
17 nangoku8 1.00
18 hyuga78 1.00
19 pokarinjpt2 1.00
20 strange mole 1.00
21 J@cket_GRP 1.00
22 cocotomimi 1.00
23 soramayu 1.00
24 YuuKIDz1203 1.00
25 No—–0221 1.00
26 size-O 1.00
27 keygnu5963 1.00
28 Masa2010jp 1.00
29 dgkyoro 1.00
30 osho6 1.00
31 nat_118 1.00
32 hide3298 1.00
33 NUDE TRUMP 1.00
34 Reiji.Kiko 1.00
35 makomichi 1.00
36 sasaaki 1.00
37 luke sato 1.00
38 da1k1 1.00
39 namazu66 1.00
40 phoenix_gen 1.00
41 Gropp31 1.00
42 tsukue1129 1.00
43 ossiiyy 1.00
44 400sky 1.00
45 tekese43 1.00
46 senjogahara 1.00
47 moon1963 1.00
48 enjyu 1.00
49 V-THANDER 1.00
50 ebans_wm 1.00
51 GenHayao 1.00
52 lilys436 1.00
53 yuhken 1.00