2018/6/18 Stage2

1 Acai Brend 27.08 Entry to Stage3
1 NO-M0416 27.08 Entry to Stage3
1 No—–0221 27.08 Entry to Stage3
1 Regman2013 27.08 Entry to Stage3
1 Y.Kariya 27.08 Entry to Stage3
1 cocotomimi 27.08 Entry to Stage3
1 esu7739888 27.08 Entry to Stage3
1 kekei2017 27.08 Entry to Stage3
1 makonagix 27.08 Entry to Stage3
1 nat_118 27.08 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.08 Entry to Stage3
1 soramayu 27.08 Entry to Stage3
1 takahiro5505 27.08 Entry to Stage3
1 tos53 27.08 Entry to Stage3
15 lilys436 16.31 $1.12
16 sasaaki 15.83
17 yukari0222 15.38
18 YuuKIDz1203 14.98
19 ossiiyy 1.00
20 Gutshot966 1.00
21 kunimarco 1.00
22 octuple 1.00
23 D.KONDOU 1.00
24 fox_caster 1.00
25 moon1963 1.00
26 nesu28 1.00
27 400sky 1.00
28 nangoku8 1.00
29 osho6 1.00
30 ALLINOKO 1.00
31 Daisuke.i42 1.00
32 with_zz00 1.00
33 nobu2004 1.00
34 BananaShip 1.00
35 bjking6921 1.00
36 hide3298 1.00
37 yebisu840 1.00
38 NUDE TRUMP 1.00
39 ZAKKY51 1.00
40 GenHayao 1.00
41 luke sato 1.00
42 enjyu 1.00
43 massan7 1.00
44 nekomura.th 1.00
45 ailuropo 1.00
46 tombolo41 1.00
47 namazu66 1.00
48 252triumph 1.00
49 Masa2010jp 1.00
50 1978bugsy 1.00
51 gorogorokun 1.00
52 missing0211 1.00
53 Gropp31 1.00
54 J.Senjyu 1.00
55 makomichi 1.00
56 yoshi-dayo 1.00
57 yuhken 1.00
58 hyuga78 1.00
59 size-O 1.00
60 pera_takkoro 1.00
61 minnieAK 1.00
62 cazro 77 1.00
63 chisepyon 1.00
64 MRT_65535hrs 1.00
65 k@eirikai 1.00
66 b.p.m888 1.00
67 V-THANDER 1.00
68 hottutashou 1.00
69 zedeku0101 1.00
70 tsukue1129 1.00
71 nuclear39 1.00
72 dsk-lupin 1.00