2018/6/17 Stage2

1 ALLMAXl 26.72 Entry to Stage3
1 YI0428 26.72 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.72 Entry to Stage3
1 hide3298 26.72 Entry to Stage3
1 koshigoe64 26.72 Entry to Stage3
1 luke sato 26.72 Entry to Stage3
1 massan7 26.72 Entry to Stage3
1 minat0999 26.72 Entry to Stage3
1 nat_118 26.72 Entry to Stage3
1 nesu28 26.72 Entry to Stage3
1 te2room 26.72 Entry to Stage3
1 trypunisher 26.72 Entry to Stage3
1 size-O 26.72 $9.36
14 makonagix 16.18
15 nangoku8 15.66
16 hazimari 15.20
17 QueensRing 1.00
18 yuhken 1.00
19 pokarinjpt2 1.00
20 shotawhisky 1.00
21 NUDE TRUMP 1.00
22 chisepyon 1.00
23 butamesi 1.00
24 peketheone 1.00
25 nobu2004 1.00
26 nakanaya 1.00
27 tetonu 1.00
28 a1mond 1.00
29 hyuga78 1.00
30 enjyu 1.00
31 namazu66 1.00
32 esu7739888 1.00
33 Hero0701 1.00
34 URAPON 1.00
35 nuclear39 1.00
36 y.ping 1.00
37 ryo8ryo8 1.00
38 400sky 1.00
39 oziyoba 1.00
40 gorogorokun 1.00
41 Reiji.Kiko 1.00
42 SETOUCHIJack 1.00
43 attack512 1.00
44 ailuropo 1.00
45 k@eirikai 1.00
46 YuuKIDz1203 1.00
47 tsukue1129 1.00
48 Masa2010jp 1.00
49 No—–0221 1.00
50 moi-5-maru 1.00
51 Patrick Hopkins 1.00
52 Techponchan 1.00
53 howuleft? 1.00
54 cocotomimi 1.00
55 Tkei1201 1.00
56 moto-4946 1.00
57 osho6 1.00
58 Regman2013 1.00
59 kekei2017 1.00
60 soramayu 1.00
61 wall114 1.00
62 555SET 1.00
63 toshi0928 1.00
64 ZAKKY51 1.00
65 makomichi 1.00
66 hiroki5476 1.00