2018/6/16 Stage2

1 1978bugsy 26.33 Entry to Stage3
1 enjyu 26.33 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.33 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.33 Entry to Stage3
1 massan7 26.33 Entry to Stage3
1 size-O 26.33 Entry to Stage3
1 tsukue1129 26.33 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.33 Entry to Stage3
9 gorogorokun 16.45 $6.24
10 dsk-lupin 15.66
11 zedeku0101 14.98
12 Masa2010jp 1.00
13 400sky 1.00
14 NUDE TRUMP 1.00
15 GenHayao 1.00
16 pokarinjpt2 1.00
17 YuuKIDz1203 1.00
18 mochipon 1.00
19 akaishun 1.00
20 cocotomimi 1.00
21 ZAKKY51 1.00
22 yuyupiduki 1.00
23 yuhken 1.00
24 sou105 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 namazu66 1.00
27 honso126 1.00
28 hide3298 1.00
29 csssap 1.00
30 Ren_Quen 1.00
31 kesotox 1.00
32 takahiro5505 1.00
33 da1k1 1.00
34 yiizumi 1.00
35 Tkei1201 1.00
36 nat_118 1.00
37 koshigoe64 1.00
38 hachirokuzn6 1.00
39 jyujyu1326 1.00
40 Mastermoto#1 1.00
41 ailuropo 1.00
42 osho6 1.00
43 luke sato 1.00
44 nobu2004 1.00