2018/6/14 Stage2

1 GenHayao 26.33 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.33 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.33 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.33 Entry to Stage3
1 hide3298 26.33 Entry to Stage3
1 howuleft? 26.33 Entry to Stage3
1 messiryo1013 26.33 Entry to Stage3
1 tsukue1129 26.33 Entry to Stage3
9 yiizumi 16.45 $6.24
10 pokarinjpt2 15.66
11 kekei2017 14.98
12 Reiji.Kiko 1.00
13 jyujyu1326 1.00
14 namazu66 1.00
15 da1k1 1.00
16 take26 1.00
17 osho6 1.00
18 koshigoe64 1.00
19 400sky 1.00
20 nesu28 1.00
21 torakky728 1.00
22 mori_no_kuma 1.00
23 luke sato 1.00
24 nat_118 1.00
25 makomichi 1.00
26 senjogahara 1.00
27 Masa2010jp 1.00
28 hyuga78 1.00
29 Mastermoto#1 1.00
30 NUDE TRUMP 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 moi-5-maru 1.00
33 enjyu 1.00
34 Alnes_JP 1.00
35 No—–0221 1.00
36 fox_caster 1.00
37 ZAKKY51 1.00
38 makonagix 1.00
39 nobuyo1129 1.00
40 yuhken 1.00
41 Gropp31 1.00
42 ailuropo 1.00
43 uhzy-k 1.00
44 size-O 1.00