2305899112

2018/6/13 Stage2

1 HIRO1008 27.30 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 27.30 Entry to Stage3
1 V-THANDER 27.30 Entry to Stage3
1 cocotomimi 27.30 Entry to Stage3
1 gorogorokun 27.30 Entry to Stage3
1 hamas1984 27.30 Entry to Stage3
1 maestro1127 27.30 Entry to Stage3
1 milijulie 27.30 Entry to Stage3
1 morirom 27.30 Entry to Stage3
1 sirloin35 27.30 Entry to Stage3
1 torakky728 27.30 Entry to Stage3
1 tsukue1129 27.30 Entry to Stage3
1 uhzy-k 27.30 Entry to Stage3
14 y.u.t. A2sp 16.52 $5.24
15 salvatoreber 15.99
16 fox_caster 15.52
17 Acai Brend 15.08
18 Tkei1201 1.00
19 hyuga78 1.00
20 No—–0221 1.00
21 yutaka0722 1.00
22 ZAKKY51 1.00
23 hide3298 1.00
24 sela121 1.00
25 take26 1.00
26 esu7739888 1.00
27 nat_118 1.00
28 nangoku8 1.00
29 FaLiLV_rock 1.00
30 yuhken 1.00
31 RD japan 1.00
32 massan7 1.00
33 b.p.m888 1.00
34 enjyu 1.00
35 ktming 1.00
36 jpmm812 1.00
37 strange mole 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 tama0105 1.00
40 YuuKIDz1203 1.00
41 jkmikippi334 1.00
42 messiryo1013 1.00
43 Tom ko24200 1.00
44 Gropp31 1.00
45 ksprogram 1.00
46 ailuropo 1.00
47 JpnMcCartney 1.00
48 ALLINOKO 1.00
49 kazuto seita 1.00
50 size-O 1.00
51 Patrick Hopkins 1.00
52 NAC_00117 1.00
53 osho6 1.00
54 nobu2004 1.00
55 rudli$i 1.00
56 sakusaku 1.00
57 keygnu5963 1.00
58 namazu66 1.00
59 Youta Itsuki 1.00
60 phoenix_gen 1.00
61 400sky 1.00
62 moon1963 1.00
63 yoshi-dayo 1.00
64 RIZANOAH 1.00
65 pokarinjpt2 1.00
66 date003 1.00
67 oreore3gi 1.00
68 koshigoe64 1.00
69 FunkButter 1.00