2018/6/12 Stage2

1 Gabrielle.jp 26.98 Entry to Stage3
1 KAZU04 26.98 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 26.98 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.98 Entry to Stage3
1 enjyu 26.98 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.98 Entry to Stage3
1 lilys436 26.98 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 26.98 Entry to Stage3
1 size-O 26.98 Entry to Stage3
1 tama0105 26.98 Entry to Stage3
1 tonson1010 26.98 Entry to Stage3
12 phoenix_gen 16.50 $5.64
13 400sky 15.89
14 yuhken 15.35
15 nat_118 14.86
16 Reiji.Kiko 1.00
17 nesu28 1.00
18 Tkei1201 1.00
19 nangoku8 1.00
20 massan7 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 yuyupiduki 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 hokage.com 1.00
25 JpnMcCartney 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 akonishi 1.00
28 NUDE TRUMP 1.00
29 hideki971 1.00
30 luke sato 1.00
31 yami_vreco 1.00
32 koshigoe64 1.00
33 fox_caster 1.00
34 ossiiyy 1.00
35 GenHayao 1.00
36 ZAKKY51 1.00
37 hanangn 1.00
38 uhzy-k 1.00
39 hyuga78 1.00
40 jyujyu1326 1.00
41 moi-5-maru 1.00
42 jk1113suited 1.00
43 namazu66 1.00
44 osho6 1.00
45 hide3298 1.00
46 moon1963 1.00
47 take26 1.00
48 yebisu840 1.00
49 tsukue1129 1.00
50 keygnu5963 1.00
51 dsk-lupin 1.00
52 ysatousuke 1.00
53 No—–0221 1.00
54 ktming 1.00
55 sirloin35 1.00
56 ailuropo 1.00
57 makomichi 1.00
58 esu7739888 1.00
59 messiryo1013 1.00