2018/6/11 Stage2

1 Acai Brend 27.49 Entry to Stage3
1 BananaShip 27.49 Entry to Stage3
1 CRACK THE DAY 27.49 Entry to Stage3
1 DragonWoods 27.49 Entry to Stage3
1 GHOSTMK 27.49 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 27.49 Entry to Stage3
1 PinfuDora1 27.49 Entry to Stage3
1 ailuropo 27.49 Entry to Stage3
1 gogogo711 27.49 Entry to Stage3
1 hide3298 27.49 Entry to Stage3
1 hyuga78 27.49 Entry to Stage3
1 moon1963 27.49 Entry to Stage3
1 namazu66 27.49 Entry to Stage3
1 nat_118 27.49 Entry to Stage3
1 nekomura.th 27.49 Entry to Stage3
1 nesu28 27.49 Entry to Stage3
1 sirloin35 27.49 Entry to Stage3
18 ALLINOKO 16.37 $0.52
19 akudohune 15.96
20 cocotomimi 15.58
21 endomax 15.23
22 YuuKIDz1203 14.90
23 400sky 1.00
24 hideki971 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 osho6 1.00
27 Akito209 1.00
28 yoshi-dayo 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 seacalyps 1.00
31 RyouriChou 1.00
32 252triumph 1.00
33 attack512 1.00
34 kidpoker0744 1.00
35 ODEN314 1.00
36 ooj80121 1.00
37 .com042 1.00
38 JpnMcCartney 1.00
39 ktming 1.00
40 enjyu 1.00
41 UNGOjp 1.00
42 griffon938 1.00
43 maestro1127 1.00
44 fox_caster 1.00
45 KNZ1979 1.00
46 koshigoe64 1.00
47 size-O 1.00
48 nangoku8 1.00
49 esu7739888 1.00
50 tsukue1129 1.00
51 tonson1010 1.00
52 akonishi 1.00
53 nonrio 1.00
54 jk1113suited 1.00
55 chisepyon 1.00
56 hidenori0313 1.00
57 yuji_bg 1.00
58 kei1209x 1.00
59 yebisu840 1.00
60 yami_vreco 1.00
61 Kanchinmanju88 1.00
62 kekei2017 1.00
63 ZAKKY51 1.00
64 yoshiaki7777 1.00
65 Mangu_nakano 1.00
66 jyujyu1326 1.00
67 phoenix_gen 1.00
68 elriazor 1.00
69 ysatousuke 1.00
70 messiryo1013 1.00
71 NUDE TRUMP 1.00
72 GenHayao 1.00
73 salvatoreber 1.00
74 kndnmtk 1.00
75 SushiNeko 1.00
76 hanangn 1.00
77 Ren_Quen 1.00
78 take26 1.00
79 yuhken 1.00
80 keygnu5963 1.00
81 gorogorokun 1.00
82 torakky728 1.00
83 massan7 1.00
84 flexs133 1.00
85 budokan1966 1.00
86 makomichi 1.00
87 k@eirikai 1.00