2018/6/11 Stage2

1 Alnes_JP 27.15 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 27.15 Entry to Stage3
1 Regman2013 27.15 Entry to Stage3
1 asai.a61 27.15 Entry to Stage3
1 chisepyon 27.15 Entry to Stage3
1 hyuga78 27.15 Entry to Stage3
1 koshigoe64 27.15 Entry to Stage3
1 nonrio 27.15 Entry to Stage3
1 salvatoreber 27.15 Entry to Stage3
1 tsukue1129 27.15 Entry to Stage3
1 y.ping 27.15 Entry to Stage3
1 yuhken 27.15 Entry to Stage3
13 esu7739888 16.51 $5.44
14 hybridge 15.94
15 size-O 15.44
16 KAZU04 14.98
17 syun_tk 1.00
18 Shinji777 1.00
19 osho6 1.00
20 ma-kun1103 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 NUDE TRUMP 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 UNGOjp 1.00
25 massan7 1.00
26 ktming 1.00
27 Mastermoto#1 1.00
28 ailuropo 1.00
29 yami_vreco 1.00
30 nangoku8 1.00
31 jkmikippi334 1.00
32 GHOSTMK 1.00
33 hide3298 1.00
34 SushiNeko 1.00
35 ysatousuke 1.00
36 tama0105 1.00
37 BananaShip 1.00
38 jk1113suited 1.00
39 GenHayao 1.00
40 nat_118 1.00
41 namazu66 1.00
42 KYABARIA.jp 1.00
43 hanangn 1.00
44 fox_caster 1.00
45 jyujyu1326 1.00
46 yiizumi 1.00
47 yebisu840 1.00
48 tYamaboy 1.00
49 hideki971 1.00
50 take26 1.00
51 phoenix_gen 1.00
52 JpnMcCartney 1.00
53 kei1209x 1.00
54 nesu28 1.00
55 400sky 1.00
56 YuuKIDz1203 1.00
57 makomichi 1.00
58 torakky728 1.00
59 ALLINOKO 1.00
60 Reiji.Kiko 1.00
61 moon1963 1.00
62 CRACK THE DAY 1.00
63 ZAKKY51 1.00
64 enjyu 1.00