2018/6/10 Stage2

1 Masa2010jp 26.53 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.53 Entry to Stage3
1 enjyu 26.53 Entry to Stage3
1 hanangn 26.53 Entry to Stage3
1 hide3298 26.53 Entry to Stage3
1 kuruwai 26.53 Entry to Stage3
1 namazu66 26.53 Entry to Stage3
1 nangoku8 26.53 Entry to Stage3
1 nesu28 26.53 Entry to Stage3
1 pera_takkoro 26.53 Entry to Stage3
1 ryu0925 26.53 Entry to Stage3
12 ailuropo 16.23 $1.72
13 NUDE TRUMP 15.64
14 GenHayao 15.10
15 asai.a61 1.00
16 yushi8964 1.00
17 SilkJastice 1.00
18 ZAKKY51 1.00
19 pokarinjpt2 1.00
20 Reiji.Kiko 1.00
21 Mastermoto#1 1.00
22 sgsstudent 1.00
23 GHOSTMK 1.00
24 No—–0221 1.00
25 400sky 1.00
26 osho6 1.00
27 y.ping 1.00
28 hyuga78 1.00
29 sirloin35 1.00
30 ha19710706 1.00
31 amarecoco23 1.00
32 tekese43 1.00
33 massan7 1.00
34 chisepyon 1.00
35 yebisu840 1.00
36 senjogahara 1.00
37 yuhken 1.00
38 nobu2004 1.00
39 alcfai 1.00
40 size-O 1.00
41 ksprogram 1.00
42 fox_caster 1.00
43 howuleft? 1.00
44 KYABARIA.jp 1.00
45 caizhai723 1.00
46 yami_vreco 1.00
47 koshigoe64 1.00
48 nat_118 1.00
49 YuuKIDz1203 1.00
50 CRACK THE DAY 1.00
51 jyujyu1326 1.00
52 kekei2017 1.00
53 ysatousuke 1.00
54 makomichi 1.00
55 luke sato 1.00
56 esu7739888 1.00
57 k@eirikai 1.00