2018/6/7 Stage2

1 Acai Brend 27.11 Entry to Stage3
1 V-THANDER 27.11 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 27.11 Entry to Stage3
1 caizhai723 27.11 Entry to Stage3
1 enjyu 27.11 Entry to Stage3
1 fox_caster 27.11 Entry to Stage3
1 k-toku 27.11 Entry to Stage3
1 kita0731 27.11 Entry to Stage3
1 kuwatetsu 27.11 Entry to Stage3
1 osho6 27.11 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 27.11 Entry to Stage3
1 yebisu840 27.11 Entry to Stage3
1 yuhken 27.11 Entry to Stage3
14 400sky 16.40 $3.28
15 namazu66 15.88
16 take26 15.41
17 csssap 14.98
18 hidenori0313 1.00
19 jkmikippi334 1.00
20 taka1102 1.00
21 nangoku8 1.00
22 JpnMcCartney 1.00
23 GenHayao 1.00
24 Inomiti 1.00
25 dxqw1984 1.00
26 nsi800 1.00
27 yoshi-dayo 1.00
28 makomichi 1.00
29 FaLiLV_rock 1.00
30 chisepyon 1.00
31 Masa2010jp 1.00
32 ALLMAXl 1.00
33 Bluffdaisuki 1.00
34 esu7739888 1.00
35 Gropp31 1.00
36 musoubiyori 1.00
37 Taro9491 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 RIZANOAH 1.00
40 hide3298 1.00
41 keygnu5963 1.00
42 nat_118 1.00
43 gucchi0113 1.00
44 darumakun 1.00
45 nekomura.th 1.00
46 SilkJastice 1.00
47 bluesnow075 1.00
48 nesu28 1.00
49 cocotomimi 1.00
50 gorogorokun 1.00
51 hyuga78 1.00
52 jyujyu1326 1.00
53 kensui 1.00
54 koshigoe64 1.00
55 NUDE TRUMP 1.00
56 sha1479 1.00
57 555SET 1.00
58 uhzy-k 1.00
59 size-O 1.00
60 nyantaro2011 1.00
61 saitoujiji 1.00
62 tsukue1129 1.00
63 ZAKKY51 1.00
64 morihouse 1.00
65 domal555 1.00
66 Kazu1969 1.00
67 OKI8787 1.00
68 ailuropo 1.00