2018/6/6 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 BananaShip 26.31 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 26.31 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.31 Entry to Stage3
1 SushiNeko 26.31 Entry to Stage3
1 ailuropo 26.31 Entry to Stage3
1 enjyu 26.31 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.31 Entry to Stage3
1 phoenix_gen 26.31 Entry to Stage3
1 size-O 26.31 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.31 $9.76
12 hidenori0313 16.10
13 Mangu_nakano 15.51
14 nangoku8 14.98
15 seijukoh 1.00
16 ma-kun1103 1.00
17 Raika_364 1.00
18 sou105 1.00
19 yebisu840 1.00
20 esu7739888 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 jpmm812 1.00
23 nat_118 1.00
24 yuhken 1.00
25 fox_caster 1.00
26 KAZU04 1.00
27 tsukue1129 1.00
28 osho6 1.00
29 ossiiyy 1.00
30 namazu66 1.00
31 befree34 1.00
32 ZAKKY51 1.00
33 UNGOjp 1.00
34 JpnMcCartney 1.00
35 take26 1.00
36 maro867 1.00
37 massan7 1.00
38 sgsstudent 1.00
39 GHOSTMK 1.00
40 59077 1.00
41 cocotomimi 1.00
42 strange mole 1.00
43 ryu0925 1.00
44 chisepyon 1.00
45 FaLiLV_rock 1.00
46 luke sato 1.00
47 Gabrielle.jp 1.00
48 zedeku0101 1.00
49 co1 12 1.00
50 hide3298 1.00
51 salvatoreber 1.00
52 tYamaboy 1.00
53 koshigoe64 1.00
54 nekomura.th 1.00
55 megannee 1.00
56 kei1209x 1.00