2018/6/5 Stage2

1 Reiji.Kiko 27.68 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 27.68 Entry to Stage3
1 attack512 27.68 Entry to Stage3
1 fumi2323 27.68 Entry to Stage3
1 gavgav221 27.68 Entry to Stage3
1 griffon938 27.68 Entry to Stage3
1 hanamoti 27.68 Entry to Stage3
1 hideki971 27.68 Entry to Stage3
1 hisapon-z 27.68 Entry to Stage3
1 kei1209x 27.68 Entry to Stage3
1 koshigoe64 27.68 Entry to Stage3
1 lilys436 27.68 Entry to Stage3
1 senjogahara 27.68 Entry to Stage3
1 seriita 27.68 Entry to Stage3
1 tama0105 27.68 Entry to Stage3
1 yamashin47 27.68 Entry to Stage3
17 pokarinjpt2 16.54 $4.64
18 makomichi 16.10
19 Gropp31 15.70
20 ailuropo 15.32
21 SilkJastice 14.98
22 V-THANDER 1.00
23 JpnMcCartney 1.00
24 salvatoreber 1.00
25 Patrick Hopkins 1.00
26 kazu1972 1.00
27 Bluesky0821 1.00
28 trypunisher 1.00
29 ma-kun1103 1.00
30 hidenori0313 1.00
31 nobu760 1.00
32 caizhai723 1.00
33 chisepyon 1.00
34 takamimo 1.00
35 size-O 1.00
36 yuhken 1.00
37 400sky 1.00
38 namazu66 1.00
39 wall114 1.00
40 kuwatetsu 1.00
41 tsukue1129 1.00
42 yebisu840 1.00
43 fox_caster 1.00
44 alena0825 1.00
45 cocotomimi 1.00
46 zedeku0101 1.00
47 RedGoBadger 1.00
48 uhzy-k 1.00
49 rouletter72 1.00
50 ghacies 1.00
51 someday0916 1.00
52 takahiro5505 1.00
53 ANMAR ver.1 1.00
54 CRACK THE DAY 1.00
55 ZAKKY51 1.00
56 osho6 1.00
57 take26 1.00
58 hide3298 1.00
59 KennieJP 1.00
60 nesu28 1.00
61 Acai Brend 1.00
62 monyomonyo 1.00
63 yoshi-dayo 1.00
64 nangoku8 1.00
65 sasaaki 1.00
66 dgkyoro 1.00
67 KYABARIA.jp 1.00
68 Tony hoku 1.00
69 hellomartha 1.00
70 ktming 1.00
71 enjyu 1.00
72 SETOUCHIJack 1.00
73 NUDE TRUMP 1.00
74 Masa2010jp 1.00
75 nakanaka77 1.00
76 esu7739888 1.00
77 massan7 1.00
78 Tkei1201 1.00
79 blowgun3311 1.00
80 hyuga78 1.00
81 megannee 1.00
82 nat_118 1.00
83 abc2155 1.00
84 BananaShip 1.00