2018/6/1 Stage2

1 OH24NO 26.92 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.92 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.92 Entry to Stage3
1 bu-bu0222 26.92 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.92 Entry to Stage3
1 gorogorokun 26.92 Entry to Stage3
1 imAKAishu 26.92 Entry to Stage3
1 kuriatsu0220 26.92 Entry to Stage3
1 nat_118 26.92 Entry to Stage3
1 shou305 26.92 Entry to Stage3
1 size-O 26.92 Entry to Stage3
1 take26 26.92 Entry to Stage3
1 tria3lete 26.92 Entry to Stage3
14 osho6 16.29 $1.32
15 cocotomimi 15.77
16 pokarinjpt2 15.30
17 befree34 14.88
18 kuruwai 1.00
19 luke sato 1.00
20 y.u.t. A2sp 1.00
21 nobu2004 1.00
22 enjyu 1.00
23 hide3298 1.00
24 Masa2010jp 1.00
25 sidenkai 1.00
26 namazu66 1.00
27 400sky 1.00
28 SETOUCHIJack 1.00
29 massan7 1.00
30 zedeku0101 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 ksprogram 1.00
33 RIZANOAH 1.00
34 yskycu 1.00
35 bounceworld3 1.00
36 nangoku8 1.00
37 sakai12 1.00
38 hanagemojio 1.00
39 fox_caster 1.00
40 sin386 1.00
41 esu7739888 1.00
42 co1 12 1.00
43 nekomura.th 1.00
44 Gyutan 1.00
45 progresara 1.00
46 Gutshot966 1.00
47 Asteroid Blues 1.00
48 kuru1020 1.00
49 yuhken 1.00
50 252triumph 1.00
51 miyacchi 1.00
52 ysatousuke 1.00
53 koshigoe64 1.00
54 gavgav221 1.00
55 katayama22 1.00
56 Mangu_nakano 1.00
57 jyujyu1326 1.00
58 D.KONDOU 1.00
59 YuuKIDz1203 1.00
60 Clipperd4231 1.00
61 masashi215 1.00
62 hyuga78 1.00
63 hondalion 1.00
64 toshi0928 1.00
65 ailuropo 1.00
66 senjogahara 1.00
67 nobu760 1.00