2018/6/1 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 ODEN314 26.05 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.05 Entry to Stage3
1 TomoKondo 26.05 Entry to Stage3
1 ZAKKY51 26.05 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.05 Entry to Stage3
1 ma-kun1103 26.05 Entry to Stage3
1 yuhken 26.05 Entry to Stage3
9 chisepyon 16.28 $4.28
10 luke sato 15.49
11 kazuto seita 14.82
12 Mangu_nakano 1.00
13 kekei2017 1.00
14 co1 12 1.00
15 TQRU 1.00
16 esu7739888 1.00
17 Masa2010jp 1.00
18 akudohune 1.00
19 hide3298 1.00
20 nobu2004 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 enjyu 1.00
23 kengoon 1.00
24 nat_118 1.00
25 ktming 1.00
26 imAKAishu 1.00
27 kuruwai 1.00
28 befree34 1.00
29 koshigoe64 1.00
30 fox_caster 1.00
31 size-O 1.00
32 nekomura.th 1.00
33 ysatousuke 1.00
34 osho6 1.00
35 cocotomimi 1.00
36 namazu66 1.00
37 senjogahara 1.00
38 jyujyu1326 1.00
39 ailuropo 1.00
40 V-THANDER 1.00
41 massan7 1.00
42 keigreen 1.00
43 YuuKIDz1203 1.00