2018/5/31 Stage2

1 Gropp31 26.05 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.05 Entry to Stage3
1 NUDE TRUMP 26.05 Entry to Stage3
1 No—–0221 26.05 Entry to Stage3
1 fox_caster 26.05 Entry to Stage3
1 senjogahara 26.05 Entry to Stage3
1 soramayu 26.05 Entry to Stage3
1 tonson1010 26.05 Entry to Stage3
1 yuhken 26.05 Entry to Stage3
10 imAKAishu 16.15 $2.12
11 ailuropo 15.45
12 ZAKKY51 14.83
13 enjyu 1.00
14 nangoku8 1.00
15 syun_tk 1.00
16 hyuga78 1.00
17 Masa2010jp 1.00
18 400sky 1.00
19 bluesnow075 1.00
20 yebisu840 1.00
21 tsukue1129 1.00
22 pokarinjpt2 1.00
23 b.p.m888 1.00
24 cocotomimi 1.00
25 koshigoe64 1.00
26 chisepyon 1.00
27 nicochan1ban 1.00
28 massan7 1.00
29 FaLiLV_rock 1.00
30 NAC_00117 1.00
31 nobu760 1.00
32 nat_118 1.00
33 hide3298 1.00
34 252triumph 1.00
35 kuruwai 1.00
36 bounceworld3 1.00
37 SilkJastice 1.00
38 size-O 1.00
39 tonkatsulove 1.00
40 osho6 1.00
41 keygnu5963 1.00
42 k@eirikai 1.00
43 esu7739888 1.00
44 kekei2017 1.00
45 YuuKIDz1203 1.00
46 Reiji.Kiko 1.00
47 makomichi 1.00