2018/5/30 Stage2

1 400sky 27.26 Entry to Stage3
1 TonguKoji 27.26 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 27.26 Entry to Stage3
1 enjyu 27.26 Entry to Stage3
1 esu7739888 27.26 Entry to Stage3
1 k@eirikai 27.26 Entry to Stage3
1 kanikama217 27.26 Entry to Stage3
1 kouzi2525 27.26 Entry to Stage3
1 love ootoya 27.26 Entry to Stage3
1 moss621 27.26 Entry to Stage3
1 take26 27.26 Entry to Stage3
1 y.ping 27.26 Entry to Stage3
1 yamakou0510 27.26 Entry to Stage3
1 zedeku0101 27.26 Entry to Stage3
15 hide3298 16.42 $3.08
16 size-O 15.93
17 Masa2010jp 15.48
18 keygnu5963 15.08
19 ooj80121 1.00
20 ailuropo 1.00
21 tukuyomi1234 1.00
22 yuhken 1.00
23 chisepyon 1.00
24 nangoku8 1.00
25 hidenori0313 1.00
26 JazonSant 1.00
27 osho6 1.00
28 vixas111004 1.00
29 shorta222 1.00
30 blowgun3311 1.00
31 SilkJastice 1.00
32 nat_118 1.00
33 GHOSTMK 1.00
34 seedrache888 1.00
35 Kazu1969 1.00
36 fox_caster 1.00
37 makomichi 1.00
38 Mangu_nakano 1.00
39 salvatoreber 1.00
40 HAGI5253 1.00
41 ZAKKY51 1.00
42 St.Brahman 1.00
43 aoiwashi 1.00
44 yebisu840 1.00
45 yoshi-dayo 1.00
46 yskycu 1.00
47 trickster319 1.00
48 koshigoe64 1.00
49 massan7 1.00
50 Reiji.Kiko 1.00
51 ksprogram 1.00
52 namazu66 1.00
53 QueensRing 1.00
54 caizhai723 1.00
55 ky1231 1.00
56 takahiro5505 1.00
57 hiratami 1.00
58 tombolo41 1.00
59 nesu28 1.00
60 V-THANDER 1.00
61 pokarinjpt2 1.00
62 hyuga78 1.00
63 akonishi 1.00
64 Orca0109 1.00
65 kuruwai 1.00
66 kekei2017 1.00
67 nanoseeing 1.00
68 mikiT113 1.00
69 asi1024 1.00
70 GenHayao 1.00
71 jyujyu1326 1.00
72 yskito 1.00
73 cocotomimi 1.00