2018/5/30 Stage2

1 Gropp31 26.55 Entry to Stage3
1 Looked ahead 26.55 Entry to Stage3
1 YuuKIDz1203 26.55 Entry to Stage3
1 massan7 26.55 Entry to Stage3
1 namazu66 26.55 Entry to Stage3
1 nobu760 26.55 Entry to Stage3
1 salvatoreber 26.55 Entry to Stage3
1 y.ping 26.55 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.55 Entry to Stage3
1 yuhken 26.55 Entry to Stage3
11 pokarinjpt2 16.34 $3.88
12 hideki971 15.69
13 gavgav221 15.11
14 hyuga78 1.00
15 St.Brahman 1.00
16 osho6 1.00
17 enjyu 1.00
18 hidenori0313 1.00
19 kuruwai 1.00
20 ZAKKY51 1.00
21 kekei2017 1.00
22 400sky 1.00
23 NUDE TRUMP 1.00
24 take26 1.00
25 nesu28 1.00
26 koshigoe64 1.00
27 size-O 1.00
28 makati757 1.00
29 esu7739888 1.00
30 chisepyon 1.00
31 tama0105 1.00
32 V-THANDER 1.00
33 keigreen 1.00
34 jyujyu1326 1.00
35 nangoku8 1.00
36 fox_caster 1.00
37 Masa2010jp 1.00
38 cocotomimi 1.00
39 No—–0221 1.00
40 zedeku0101 1.00
41 missing0211 1.00
42 Kazu1969 1.00
43 ailuropo 1.00
44 keygnu5963 1.00
45 GenHayao 1.00
46 nat_118 1.00
47 b.p.m888 1.00
48 Mangu_nakano 1.00
49 hide3298 1.00
50 Reiji.Kiko 1.00
51 makomichi 1.00
52 nicochan1ban 1.00
53 imAKAishu 1.00