2018/5/27 Stage2

1 128itinyan 26.53 Entry to Stage3
1 Luckone3110 26.53 Entry to Stage3
1 Masa2010jp 26.53 Entry to Stage3
1 SushiNeko 26.53 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.53 Entry to Stage3
1 giri1208 26.53 Entry to Stage3
1 janissaryken 26.53 Entry to Stage3
1 ksprogram 26.53 Entry to Stage3
1 luke sato 26.53 Entry to Stage3
1 makomichi 26.53 Entry to Stage3
1 sakai12 26.53 Entry to Stage3
12 Michitaka 16.23 $1.72
13 koshigoe64 15.64
14 ijiji 15.10
15 enjyu 1.00
16 namazu66 1.00
17 size-O 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 NUDE TRUMP 1.00
20 nuclear39 1.00
21 JpnMcCartney 1.00
22 nat_118 1.00
23 gucchi0113 1.00
24 su17ysk 1.00
25 massan7 1.00
26 Tkei1201 1.00
27 yebisu840 1.00
28 Chuck.D.0 1.00
29 fox_caster 1.00
30 sou105 1.00
31 GenHayao 1.00
32 kekei2017 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 salvatoreber 1.00
35 minnieAK 1.00
36 Kota0501 1.00
37 yuhken 1.00
38 esu7739888 1.00
39 tckw_act 1.00
40 griffon938 1.00
41 ossiiyy 1.00
42 misorsted999 1.00
43 a1mond 1.00
44 MasakiKomori 1.00
45 puroppu1966 1.00
46 hyuga78 1.00
47 ysatousuke 1.00
48 ebizo216 1.00
49 osho6 1.00
50 ailuropo 1.00
51 b.p.m888 1.00
52 hide3298 1.00
53 nangoku8 1.00
54 qlo44scar 1.00
55 Kabit510 1.00
56 tsukue1129 1.00
57 tatsu05 1.00