2018/4/14 Stage2

1 Tsune2001 26.55 Entry to Stage3
1 Y. Nogilli 26.55 Entry to Stage3
1 ailuropo 26.55 Entry to Stage3
1 haruyan 26.55 Entry to Stage3
1 kazukick1106 26.55 Entry to Stage3
1 nobu2004 26.55 Entry to Stage3
1 seijukoh 26.55 Entry to Stage3
1 size-O 26.55 Entry to Stage3
1 tomp111 26.55 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.55 Entry to Stage3
11 cocotomimi 16.34 $6
12 8197kotonoha 15.69
13 keygnu5963 15.11
14 tamori14 1.00
15 satori39 1.00
16 hyuga78 1.00
17 hide-333 1.00
18 400sky 1.00
19 Lasleep 1.00
20 meibutsu 1.00
21 uhoho_no_ho 1.00
22 osho6 1.00
23 Rinhuthin 1.00
24 ossiiyy 1.00
25 nat_118 1.00
26 Reiji.Kiko 1.00
27 hottutashou 1.00
28 NUDE TRUMP 1.00
29 KAZU04 1.00
30 kekei2017 1.00
31 Scarlet Haro 1.00
32 77shibata 1.00
33 imAKAishu 1.00
34 makomichi 1.00
35 yebisu840 1.00
36 pop1100 1.00
37 shotawhisky 1.00
38 kotomato0707 1.00
39 milkmilk8 1.00
40 namazu66 1.00
41 sohsuke 1.00
42 cha-rin0427 1.00
43 shuji0510 1.00
44 kaneyon 1.00
45 nekomura.th 1.00
46 Gutshot966 1.00
47 kensui 1.00
48 hide3298 1.00
49 emersonana 1.00
50 128itinyan 1.00
51 jpmm812 1.00
52 missing0211 1.00
53 yuhken 1.00