2018/4/13 Stage2

1 400sky 25.16 Entry to Stage3
1 SilkJastice 25.16 Entry to Stage3
1 fishonlyme 25.16 Entry to Stage3
1 hiratami 25.16 Entry to Stage3
1 jyujyu1326 25.16 Entry to Stage3
1 kanikama217 25.16 Entry to Stage3
1 kazuto seita 25.16 Entry to Stage3
1 nat_118 25.16 Entry to Stage3
9 ossiiyy 15.74 $0
10 ksprogram 14.98
11 y.u.t. A2sp 1.00
12 cocotomimi 1.00
13 hiroshi0818 1.00
14 Reiji.Kiko 1.00
15 jpmm812 1.00
16 massan7 1.00
17 yasu925 1.00
18 Acai Brend 1.00
19 kensui 1.00
20 osho6 1.00
21 Pon_Pon_Hits 1.00
22 hide3298 1.00
23 ysatousuke 1.00
24 ailuropo 1.00
25 nekomura.th 1.00
26 hidenori0313 1.00
27 tobisakihiro 1.00
28 8197kotonoha 1.00
29 nangoku8 1.00
30 pokarinjpt2 1.00
31 hyuga78 1.00
32 keygnu5963 1.00
33 namazu66 1.00
34 take26 1.00
35 ma-kun1103 1.00
36 GenHayao 1.00
37 moon1963 1.00
38 pop1100 1.00
39 condor0925 1.00
40 hottutashou 1.00