2018/4/13 Stage2

1 GHOSTMK 26.72 Entry to Stage3
1 HAGI5253 26.72 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.72 Entry to Stage3
1 OH24NO 26.72 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.72 Entry to Stage3
1 SilkJastice 26.72 Entry to Stage3
1 Tomio927 26.72 Entry to Stage3
1 hamanojohnny 26.72 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.72 Entry to Stage3
1 osho6 26.72 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.72 Entry to Stage3
1 pop1100 26.72 Entry to Stage3
1 sho0217rege 26.72 Entry to Stage3
14 ossiiyy 16.18 $2
15 yiizumi 15.66
16 takahiro5505 15.20
17 kojiosa 1.00
18 tama0105 1.00
19 kuriatsu0220 1.00
20 nekomura.th 1.00
21 hyuga78 1.00
22 yasu925 1.00
23 makiil 1.00
24 clown716 1.00
25 400sky 1.00
26 mamiks 1.00
27 kensui 1.00
28 BananaShip 1.00
29 ijiji 1.00
30 hidenori0313 1.00
31 FunkButter 1.00
32 Jagaimen 1.00
33 nangoku8 1.00
34 kazuto seita 1.00
35 namazu66 1.00
36 satopon0 1.00
37 ZAKKY51 1.00
38 cocotomimi 1.00
39 gotch^.^_53_ 1.00
40 JinX.jp 1.00
41 daiki_1982 1.00
42 ruiken 1.00
43 luke sato 1.00
44 jpmm812 1.00
45 jyujyu1326 1.00
46 8197kotonoha 1.00
47 homare1027 1.00
48 take26 1.00
49 shotaimu 1.00
50 Asteroid Blues 1.00
51 NezNess 1.00
52 nobu2004 1.00
53 Kurara19 1.00
54 pokkan531 1.00
55 hide3298 1.00
56 moon1963 1.00
57 massan7 1.00
58 Apple.bubu 1.00
59 ysatousuke 1.00
60 nat_118 1.00
61 ksprogram 1.00
62 iraizya 1.00
63 condor0925 1.00
64 haruyan 1.00
65 Mastermoto#1 1.00
66 ailuropo 1.00