2018/4/12 Stage2

1 Acai Brend 25.78 Entry to Stage3
1 SETOUCHIJack 25.78 Entry to Stage3
1 Techponchan 25.78 Entry to Stage3
1 keygnu5963 25.78 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 25.78 Entry to Stage3
1 nat_118 25.78 Entry to Stage3
1 nobu2004 25.78 Entry to Stage3
1 size-O 25.78 Entry to Stage3
1 take26 25.78 Entry to Stage3
10 hyuga78 15.99 $2
11 kensui 15.29
12 sakai12 1.00
13 hidenori0313 1.00
14 yoshi-dayo 1.00
15 ukfn 1.00
16 namazu66 1.00
17 osho6 1.00
18 rgi091 1.00
19 KAZU04 1.00
20 ksprogram 1.00
21 shadows845 1.00
22 torakky728 1.00
23 8197kotonoha 1.00
24 400sky 1.00
25 hide3298 1.00
26 ysatousuke 1.00
27 rion3 1.00
28 rouletter72 1.00
29 KH scratch 1.00
30 pyokotta 1.00
31 pop1100 1.00
32 jpmm812 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 nangoku8 1.00
35 pokarinjpt2 1.00
36 yebisu840 1.00
37 tYamaboy 1.00
38 GenHayao 1.00
39 TarohO713 1.00
40 hottutashou 1.00
41 yuhken 1.00
42 condor0925 1.00
43 ailuropo 1.00
44 hideki971 1.00
45 cocotomimi 1.00
46 ZAKKY51 1.00