2018/4/12 Stage2

1 59077 26.06 Entry to Stage3
1 400sky 26.06 Entry to Stage3
1 Atrock_KA 26.06 Entry to Stage3
1 ebizo216 26.06 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.06 Entry to Stage3
1 hyuga78 26.06 Entry to Stage3
1 jpmm812 26.06 Entry to Stage3
1 rgi091 26.06 Entry to Stage3
1 shadows845 26.06 Entry to Stage3
1 tyr-ser-asn 26.06 Entry to Stage3
11 yebisu840 16.05 $2
12 pop1100 15.41
13 namazu66 14.84
14 kazuto seita 1.00
15 nangoku8 1.00
16 hidenori0313 1.00
17 mori_no_kuma 1.00
18 keygnu5963 1.00
19 SETOUCHIJack 1.00
20 tama0105 1.00
21 kensui 1.00
22 nobu2004 1.00
23 nekomura.th 1.00
24 ailuropo 1.00
25 pokarinjpt2 1.00
26 condor0925 1.00
27 mid55 1.00
28 tYamaboy 1.00
29 GHOSTMK 1.00
30 Reiji.Kiko 1.00
31 cocotomimi 1.00
32 TSUNEKICHI 1.00
33 torakky728 1.00
34 8197kotonoha 1.00
35 hideki971 1.00
36 tekese43 1.00
37 luke sato 1.00
38 ysatousuke 1.00
39 hide3298 1.00
40 BananaShip 1.00
41 take26 1.00
42 yuhken 1.00
43 osho6 1.00
44 hottutashou 1.00
45 ZAKKY51 1.00
46 fatcat0602 1.00
47 size-O 1.00
48 yukikii 1.00
49 nat_118 1.00
50 yutaka77 1.00
51 mami870 1.00