2018/4/10 Stage2

1 400sky 26.31 Entry to Stage3
1 endomax 26.31 Entry to Stage3
1 hide3298 26.31 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.31 Entry to Stage3
1 iggy836 26.31 Entry to Stage3
1 kensui 26.31 Entry to Stage3
1 moi-5-maru 26.31 Entry to Stage3
1 take26 26.31 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.31 Entry to Stage3
1 yuhken 26.31 Entry to Stage3
1 yutaka77 26.31 Entry to Stage3
12 nat_118 16.10 $2
13 taka1102 15.51
14 hokage.com 14.98
15 yoshi-dayo 1.00
16 8197kotonoha 1.00
17 V-THANDER 1.00
18 keygnu5963 1.00
19 caizhai723 1.00
20 mikanpoker 1.00
21 cocotomimi 1.00
22 hidenori0313 1.00
23 meibutsu 1.00
24 bluesnow075 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 shadows845 1.00
27 namazu66 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 redius777 1.00
30 rgi091 1.00
31 pop1100 1.00
32 L.Richio 1.00
33 satopon0 1.00
34 jpmm812 1.00
35 size-O 1.00
36 hyuga78 1.00
37 mami870 1.00
38 Makoto.net 1.00
39 nekomura.th 1.00
40 condor0925 1.00
41 massan7 1.00
42 nobu2004 1.00
43 yamachan64 1.00
44 osho6 1.00
45 rudli$i 1.00
46 tama0105 1.00
47 nangoku8 1.00
48 kencharosan 1.00
49 GHOSTMK 1.00
50 tsukue1129 1.00
51 Mangu_nakano 1.00
52 musoubiyori 1.00
53 misorsted999 1.00
54 ailuropo 1.00
55 luke sato 1.00
56 snamon 1.00