2018/4/9 Stage2

1 400sky 26.76 Entry to Stage3
1 ODEN314 26.76 Entry to Stage3
1 hide3298 26.76 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.76 Entry to Stage3
1 k@eirikai 26.76 Entry to Stage3
1 kazuya olu 26.76 Entry to Stage3
1 moi-5-maru 26.76 Entry to Stage3
1 nangoku8 26.76 Entry to Stage3
1 nat_118 26.76 Entry to Stage3
1 y.ping 26.76 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.76 Entry to Stage3
12 jamjamboys 16.37 $6
13 nobu2004 15.76
14 L.Richio 15.23
15 esu7739888 1.00
16 takahiro5505 1.00
17 hyuga78 1.00
18 cocotomimi 1.00
19 pop1100 1.00
20 keygnu5963 1.00
21 fishonlyme 1.00
22 befree34 1.00
23 hidenori0313 1.00
24 osho6 1.00
25 Acai Brend 1.00
26 tama0105 1.00
27 KAZU04 1.00
28 mugimugi46 1.00
29 alfman0202 1.00
30 kazuto seita 1.00
31 kuriatsu0220 1.00
32 namazu66 1.00
33 take26 1.00
34 size-O 1.00
35 caizhai723 1.00
36 8197kotonoha 1.00
37 tsukue1129 1.00
38 k_k_hiroki 1.00
39 gamma0delta 1.00
40 yebisu840 1.00
41 pokarinjpt2 1.00
42 GenHayao 1.00
43 condor0925 1.00
44 KH scratch 1.00
45 shadows845 1.00
46 chisepyon 1.00
47 love ootoya 1.00
48 SilkJastice 1.00
49 Reiji.Kiko 1.00
50 hantagawan 1.00
51 massan7 1.00
52 @moromin 1.00
53 yutaka77 1.00
54 mikanpoker 1.00
55 ailuropo 1.00
56 yuhken 1.00
57 akonishi 1.00
58 jpmm812 1.00