2018/4/7 Stage2

1 Reiji.Kiko 26.31 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.31 Entry to Stage3
1 missing0211 26.31 Entry to Stage3
1 nat_118 26.31 Entry to Stage3
1 osanai777 26.31 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.31 Entry to Stage3
1 rgi091 26.31 Entry to Stage3
1 size-O 26.31 Entry to Stage3
1 star07121990 26.31 Entry to Stage3
1 yutaka77 26.31 Entry to Stage3
11 yebisu840 16.20 $4
12 mikanpoker 15.55
13 pokarinjpt2 14.98
14 St.Brahman 1.00
15 zucchini0769 1.00
16 massan7 1.00
17 ATENNZA55 1.00
18 shohei647 1.00
19 nobu2004 1.00
20 yama9433 1.00
21 tama0105 1.00
22 kazuto seita 1.00
23 taka-sn 1.00
24 pop1100 1.00
25 400sky 1.00
26 keygnu5963 1.00
27 shadows845 1.00
28 osho6 1.00
29 sho0217rege 1.00
30 ZAKKY51 1.00
31 TAATSU16 1.00
32 hyuga78 1.00
33 hide3298 1.00
34 mixjuice 1.00
35 namazu66 1.00
36 nekomura.th 1.00
37 sha1479 1.00
38 SAM8236 1.00
39 8197kotonoha 1.00
40 Mine_Ito 1.00
41 amenouzume 1.00
42 pearl018 1.00
43 b.p.m888 1.00
44 samurai1487 1.00
45 ysatousuke 1.00
46 AresoJEB 1.00
47 naoya7022 1.00
48 hidenori0313 1.00
49 jpmm812 1.00
50 shuji1917 1.00
51 moss621 1.00
52 128itinyan 1.00