2018/4/5 Stage2

1 8197kotonoha 26.88 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.88 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.88 Entry to Stage3
1 haruyan 26.88 Entry to Stage3
1 hide3298 26.88 Entry to Stage3
1 kencharosan 26.88 Entry to Stage3
1 kokushi1211 26.88 Entry to Stage3
1 massan7 26.88 Entry to Stage3
1 minnieAK 26.88 Entry to Stage3
1 namazu66 26.88 Entry to Stage3
1 nat_118 26.88 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.88 Entry to Stage3
1 rgi091 26.88 Entry to Stage3
1 torakky728 26.88 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.88 Entry to Stage3
16 miyumelody 16.13 $0
17 osho6 15.68
18 size-O 15.27
19 pinzoro 14.89
20 nishi yoshi 1.00
21 wood pekkar 1.00
22 pop1100 1.00
23 peopleing 1.00
24 waniwani48 1.00
25 cocotomimi 1.00
26 ijiji 1.00
27 LU6112 1.00
28 jamjamboys 1.00
29 StRegis162 1.00
30 Mastermoto#1 1.00
31 TaroKimura TK 1.00
32 K.Tyler111 1.00
33 400sky 1.00
34 hidenori0313 1.00
35 EVE.A.33 1.00
36 ailuropo 1.00
37 GHOSTMK 1.00
38 tekitouk 1.00
39 tama0105 1.00
40 @moromin 1.00
41 condor0925 1.00
42 kesotox 1.00
43 yasujon 1.00
44 laiii001 1.00
45 usagiohish 1.00
46 shadows845 1.00
47 maestro1127 1.00
48 endomax 1.00
49 hyuga78 1.00
50 Jagaimen 1.00
51 sigareeeta 1.00
52 mikanpoker 1.00
53 sgwr 1.00
54 k_k_hiroki 1.00
55 SilkJastice 1.00
56 ossiiyy 1.00
57 ZAKKY51 1.00
58 yebisu840 1.00
59 z-senshi 1.00
60 bu-bu0222 1.00
61 naoya7022 1.00
62 oyajiwa 1.00
63 TSUNEKICHI 1.00
64 matsmatsm 1.00
65 keygnu5963 1.00
66 puroppu1966 1.00
67 y.ping 1.00
68 hantagawan 1.00
69 unikor340 1.00
70 BananaShip 1.00
71 hideki971 1.00
72 hottutashou 1.00
73 Mangu_nakano 1.00
74 tsukue1129 1.00
75 KH scratch 1.00