2018/4/4 Stage2

1 8197kotonoha 25.51 Entry to Stage3
1 Akiramats888 25.51 Entry to Stage3
1 GenHayao 25.51 Entry to Stage3
1 SilkJastice 25.51 Entry to Stage3
1 bannzai3 25.51 Entry to Stage3
1 hantagawan 25.51 Entry to Stage3
1 massan7 25.51 Entry to Stage3
1 namazu66 25.51 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 25.51 Entry to Stage3
10 love ootoya 15.83 $0
11 satopon0 15.14
12 keygnu5963 1.00
13 Reiji.Kiko 1.00
14 V-THANDER 1.00
15 tsukue1129 1.00
16 yutaka77 1.00
17 pop1100 1.00
18 size-O 1.00
19 hide3298 1.00
20 400sky 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 jpmm812 1.00
23 hottutashou 1.00
24 osho6 1.00
25 Lucky Bowie 1.00
26 RD japan 1.00
27 StRegis162 1.00
28 hyuga78 1.00
29 ysatousuke 1.00
30 yebisu840 1.00
31 hidenori0313 1.00
32 trad_mac 1.00
33 nat_118 1.00
34 shadows845 1.00
35 yuhken 1.00
36 take26 1.00
37 ZAKKY51 1.00
38 CRACK THE DAY 1.00
39 Makoto.net 1.00
40 esu7739888 1.00
41 kazuto seita 1.00
42 ailuropo 1.00
43 SAEC308 1.00
44 Gropp31 1.00
45 ma-kun1103 1.00