2018/4/3 Stage2

1 8197kotonoha 26.53 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.53 Entry to Stage3
1 KAZU04 26.53 Entry to Stage3
1 StRegis162 26.53 Entry to Stage3
1 hide3298 26.53 Entry to Stage3
1 kazuto seita 26.53 Entry to Stage3
1 maestro1127 26.53 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.53 Entry to Stage3
1 nonrio 26.53 Entry to Stage3
1 sakurai0612 26.53 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.53 Entry to Stage3
1 K.Tyler111 26.53 Entry to Stage3
13 cocotomimi 16.14 $2
14 ossiiyy 15.59
15 pokarinjpt2 15.10
16 oneofbinah 1.00
17 400sky 1.00
18 take26 1.00
19 osho6 1.00
20 wakamoai 1.00
21 kuriatsu0220 1.00
22 shadows845 1.00
23 befree34 1.00
24 Acai Brend 1.00
25 size-O 1.00
26 TimeDay883 1.00
27 252triumph 1.00
28 yebisu840 1.00
29 nangoku8 1.00
30 jpmm812 1.00
31 rion3 1.00
32 hyuga78 1.00
33 ZAKKY51 1.00
34 Yosuke O. 1.00
35 yasu925 1.00
36 takahiro5505 1.00
37 SilkJastice 1.00
38 torakky728 1.00
39 rgi091 1.00
40 nat_118 1.00
41 tobisakihiro 1.00
42 kekei2017 1.00
43 namazu66 1.00
44 massan7 1.00
45 hidenori0313 1.00
46 Reiji.Kiko 1.00
47 takumi0725 1.00
48 morihouse 1.00
49 keygnu5963 1.00
50 Monta44 1.00
51 pop1100 1.00
52 unko333 1.00
53 tsukue1129 1.00
54 yoshi-dayo 1.00
55 hottutashou 1.00
56 chisepyon 1.00
57 nobu2004 1.00
58 esu7739888 1.00
59 rouletter72 1.00
60 ailuropo 1.00
61 trad_mac 1.00